Te noho hei Kaiwhakarato kua Rēhitatia

Ko te Kaiwhakarato kua Rēhitatia anahe te hunga ka āhei ki te tono pūtea i Te Taura Whiri i te Reo Māori. E noho ai koe hei Kaiwhakarato kua Rēhitatia, me mātua rēhita tō whakahaere/hinonga i te tuatahi.

I te mea e tono ana koe kia noho koe hei Kaiwhakarato kua Rēhitatia ā-Takitahi nei, e āhei noa ana koe ki te tono pūtea ka iti iho i te $10,000 te tapeke.

E pai ana tō īmēra mahi, tō īmēra whaiaro rānei.

Whakaurunga Mai

Mēnā kua whakaaehia koe hei Kaiwhakarato kua Rēhitatia mā Te Taura Whiri i te Reo Māori, Whakauru Mai i raro nei ki te Tono Pūtea, ki te whakahaere rānei i ō pārongo i te Pūnaha Pūtea.

Ka āhei mai ngā Kaiaromatawai ki te Pūnaha Pūtea i raro iho nei.

Kua wareware te Kupu Whakahipa